onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen laten in meer of mindere mate de volgende kenmerken zien:

♦ hoge intellectuele capaciteiten (met een IQ van minimaal 130)

♦ een grote mate van creativiteit

♦ een groot doorzettingsvermogen

♦ een grote exploratiedrang

♦ een grote verbale vaardigheid

♦ analytisch vermogen

♦ een goed geheugen

♦ een hoog leertempo (over de gehele linie een ontwikkelingsvoorsprong van ruim een jaar of meer)

♦ een grote algemene ontwikkeling

 

 

Visie

Om de eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen verder te ontwikkelen geeft het reguliere programma van de basisschool onvoldoende impulsen.

Er wordt weinig tot geen inspanning gevraagd van deze leerlingen, waardoor ze zelden moeite hoeven te doen om een doel te bereiken. Om te komen tot optimale leerresultaten is het ook voor hoogbegaafde leerlingen nodig om leervaardigheden op te doen met taken op niveau.

Bij gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de hoogbegaafde leerling kunnen zich hardnekkige problemen ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld demotivatie, faalangst of aanpassing aan groepsgenoten).

Hoogbegaafden moeten leren omgaan met hun capaciteiten, ook in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen, om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen.