onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Nieuws

Speerpunten Kenniscentrum HB

Bij de screening en toelating van leerlingen zijn we terughoudend ten opzichte van leerlingen waarbij de onderwijsbehoeften breder zijn dan wat hoogbegaafde leerlingen nodig hebben. Als er sprake is van comorbiditeit met stoornissen, dan is de juiste ondersteuning niet te geven in de vier uur dat de klas bij elkaar komt, zo is onze ervaring.

Niettemin wordt zeer zorgvuldig per leerling bekeken of toelating haalbaar is voor leerling en leerkracht. Hierbij wordt ook de proefperiode van drie maanden ingezet.

In het team wordt deze situatie als onbevredigend ervaren. Er is over gesproken welke belemmeringen er zijn om een ruimhartiger toelating mogelijk te maken. Daarbij werd duidelijk dat het in de eerste plaats om kennis gaat. Daarom is scholing van het team met betrekking tot hoogbegaafde leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften een speerpunt. Zowel leerkrachten als de orthopedagoog volgen hiervoor trajecten. In het volgende schooljaar gaan we op basis van de nieuwe kennis bekijken welke aanpassingen er voor verruiming van de doelgroep mogelijk zijn in ons concept.

Het kenniscentrum wordt op een aantal scholen betrokken bij het verkennen van mogelijkheden om te komen tot een breder aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de school zelf. De signalering van deze leerlingen wordt steeds beter en verfijnder, waardoor de behoefte ontstaat om het aanbod voor de begaafde leerling ook in de eigen school beter te differentiëren. 

 

Cnopius in 2018-2019

Dit schooljaar zijn er 10 Cnopius Klassen:

♦ Zes klassen met 83 bovenbouwleerlingen uit de groepen 7 en 8.

♦ Vier klassen met 47 middenbouwleerlingen uit de groepen 4 tot en met 6.

In totaal gaat het dus om 130 leerlingen, 

 

 

Daarnaast zijn er nog drie Kangoeroe Klassen met in totaal 29 leerlingen uit de groepen 3 en 4.

De leerlingen zijn afkomstig uit Zwolle, Hattem, Wijhe, Olst, Dalfsen, Ommen, Lemelerveld, Nijverdal, Steenwijk, IJsselmuiden, Zwartsluis, Wapenveld, Nieuwleusen en Lelystad.