onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Achtergrond

 

In 2009 inventariseerde de Regiegroep Hoogbegaafdheid van OOZ de invulling van beleid en activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen op de basisscholen.

De inventarisatie maakte duidelijk dat er tussen de scholen veel verschillen waren in de uitvoering van dit beleid en de mogelijkheden die de scholen boden om de meer- en hoogbegaafde leerlingen extra aanbod te geven.

Dit gebeurde via op zichzelf staande projecten als bijvoorbeeld het Columbusproject, Marco Polo en de Klas van Pythagoras, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Niet alle hoogbegaafde leerlingen van de openbare scholen konden van het bestaande aanbod gebruik maken. Om dit wel mogelijk te maken, heeft de Regiegroep Hoogbegaafdheid van OOZ, samen met Samenwerkingsverband de Stroming, een projectplan voor een integrale aanpak voor meer- en hoogbegaafde leerlingen opgesteld.

  

Het toenmalige samenwerkingsverband WSNS de Stroming richt zich tot dat moment alleen op de ondersteuning van leerlingen die niet mee konden komen in het reguliere programma.

In het licht van het sinds 2006 opkomende 'Passend Onderwijs' wordt het uitgangspunt dat alle leerlingen die met het basisschool curriculum niet uit de voeten kunnen ondersteund moeten worden. 

Het projectplan 'Integrale Aanpak Hoogbegaafdheid' maakt een onderscheid tussen het programma voor hoogbegaafden en meerbegaafden.

 

Bij hoogbegaafde leerlingen wordt nadrukkelijk uitgegaan van hogere denkniveaus, aandacht voor het begrip van hoogbegaafdheid en de sociaal-emotionele gevolgen die het kan hebben en specifieke aandacht voor het leren leren, om te voorkomen dat leerlingen in het Voortgezet Onderwijs gaan vastlopen als de stof niet meer zo makkelijk eigen gemaakt kan worden. 

 

 

Omdat het om een beperkt aantal leerlingen gaat, wordt het op niveau bedienen van deze leerlingen als een zware belasting voor leerkrachten en scholen gezien. Daarom wordt in augustus 2011 een bovenschoolse lesvoorziening opgezet, die de naam Cnopius Klassen kreeg.  

De Cnopius Klassen zijn vanaf het begin een onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle. De aansturing en uitvoering is belegd bij Dienstencentrum de Stroming. Het DC heeft tot taak om 32 basisscholen te ondersteunen met expertise.

Met de komst van Passend Onderwijs in 2014 is samenwerkingsverband de Stroming opgeheven. Hierdoor verschoof de financiering van de gezamenlijke stichting naar het eigen schoolbestuur.