Kangoeroeklas

In de Kangoeroeklas komen wekelijks leerlingen uit groep 3 en 4 bij elkaar voor een
uitdagend en verrijkend aanbod op hoog niveau. De doelgroep van de Kangoeroeklas zijn leerlingen die onvoldoende hebben aan het reguliere aanbod in de basisschool en grote ontwikkelingssprongen hebben laten zien vanaf het begin van de
basisschool. Leerlingen uit de tweede helft van groep 3 en uit groep 4 kunnen door de school worden aangemeld voor deelname.

Wanneer kinderen naar de Kangoeroeklas gaan, wordt er aan het eind van groep 4 bepaald of er doorgestroomd kan worden naar Cnopius volgens het toelatingsproces omschreven op de pagina ’toelating’.

Contact met de Kangoeroeklas

De Kangoeroe Klassen hebben een gespecialiseerde leerkracht. Zij is alleen per mail bereikbaar. Het mailadres wordt aan het begin van het schooljaar verspreid onder de ouders.

Melden van afwezigheid: Bellen met de Wieden: 038 – 454 27 62

Ook in noodgevallen kan contact worden opgenomen met dat nummer.

De Kangoeroe klassen zijn ondergebracht in IKC de Wieden, Beulakerwiede 4, 8033 CS Zwolle.

Deel met