Toelating

De toelating tot de Cnopius klassen is verbonden aan een aantal voorwaarden:

  • De school van de leerling is voldoende toegerust op het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • De school voert structureel een screeningsproces uit met het SIDI3 protocol. Dit leidt tot de aanmelding van leerlingen bij het Kenniscentrum (informatie over het kenniscentrum, zie hieronder).
  • De medewerking van de ouders in het proces is essentieel. Zij moeten deelnemen aan de screening en toestemming geven voor eventueel onderzoek.
  • Leerlingen met een harmonisch intelligentieprofiel vanaf 130 en een positief beeld in de screening zijn toelaatbaar.
  • Ouders dienen hun kind aan te melden als aan de voorwaarden is voldaan.

Het screeningsproces wordt uitgevoerd door de basisschool. Het kenniscentrum HB besluit over de toelating. Er worden alleen leerlingen toegelaten in januari en in augustus.

Voor ouders zijn er geen kosten aan de deelname verbonden, behalve voor excursies e.d. Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.

Wat verwachten we van ouders en leerkrachten?

Lees meer

Kenniscentum HB

Lees meer