Belangrijke data schooljaar 23-24

1e lesweek: 4 t/m 8 september

Herstvakantie: 23 t/m 27 oktober (geen Cnopius)

Sinterklaas – geen Cnopius: dinsdag 5 december

Lesvrije week – geen Cnopius: 18 t/m 22 december

Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari (geen Cnopius)

Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari (geen Cnopius)

Goede vrijdag: vrijdag 29 maart (geen Cnopius)

Pasen: maandag 1 april (geen Cnopius)

OOZ studiedag: dinsdag 16 april (geen Cnopius)

Koningsspelen: vrijdag 26 april (geen Cnopius)

Meivakantie: 29 april t/m 10 mei (geen Cnopius)

Pinksteren: maandag 20 mei (geen Cnopius)

HB-café: donderdagavond 23 of woensdagavond 29 mei

Laatste lesweek: 8 t/m 12 juli

Lesvrije week – geen Cnopius: 15 t/m 19 juli