Onderwijs

De Cnopiusklassen zijn een bovenschoolse lesvoorziening.

Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ontmoeten elkaar daar wekelijks voor één dagdeel (4 lesuren). Ze worden begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht.

Daarnaast gaan de leerlingen gewoon naar de eigen basisschool en volgen daar een aangepast programma.

Door de combinatie van de Cnopius klas met de eigen basisschool is er sprake van de omgang met leeftijdsgenoten die niet hoogbegaafd zijn en met ontwikkelingsgelijken, waardoor ook voor deze hoogbegaafde leerlingen de school een afspiegeling van de maatschappij is.

Programma

Schoolwerk
In de Cnopius klas volgt de leerling een speciaal programma dat los staat van de basisschool. Voor rekenen/wiskunde, taal, creatief denken en leren leren wordt instructie over opdrachten gegeven, die als schoolwerk mee naar de eigen basisschool gaan. Nabespreking is een week later. Dit schoolwerk wordt ook wekelijks vermeld op deze website, zodat de leerling en leerkracht altijd kunnen bekijken wat de opdrachten voor die week zijn (via het menu ‘school- en klaswerk’ in de balk bovenaan).

Vreemde taal met huiswerk
Twee-wekelijks krijgen de leerlingen een les Russisch (groep 5 en 6) of Chinees (groep 7 en 8), beide talen met een afwijkend alfabet. Voor het leren van de taal is onherroepelijk een inspanning vereist. Iets wat bij deze leerlingen niet vanzelfsprekend is. Bij de taal worden huiswerkopdrachten meegegeven. Ook het huiswerk wordt na de lessen vermeld op deze website. Hoewel leerlingen wordt geleerd om te plannen, kan een extra oogje in het zeil (van ouders) soms helpen.

Spel
Via spel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leer- en werkstrategieën en executieve vaardigheden. Spel met ontwikkelingsgelijken levert ook de ervaring van verlies en inzicht dat inzet noodzakelijk is.

Uitdagende lessen
Met een uitdagend lesaanbod werken we o.a. aan verschillende denkvaardigheden en samenwerken. Dit zijn lessen waarbij er bijvoorbeeld met ongewone materialen iets gebouwd moet worden of waarbij problemen opgelost moeten worden.

Projecten
Twee keer per jaar werken we aan een groter project. Hierbij werken we aan vaardigheden zoals het opzoeken en verwerken van informatie, onderzoek doen en presenteren.

Overig aanbod
Verder wordt extra aanbod verzorgd met lessen over bijvoorbeeld filosofie, mindset en debatteren. Wanneer mogelijk proberen we voor interessante onderwerpen, zoals astronomie, techniek of chemie, een gastdocent uit te nodigen.

Voor ouders zijn er geen kosten aan de deelname verbonden, behalve voor excursies e.d. Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.

Wat verwachten we van ouders en leerkrachten?

Lees meer

Ondersteuning vanuit het Kenniscentrum HB

Lees meer