Kenniscentrum HB

Wat is het?

In het kenniscentrum HB is alle kennis rondom hoogbegaafdheid, die binnen Openbaar Onderwijs Zwolle aanwezig is, gebundeld, zodat op vragen van leerlingen, leerkrachten en ouders een passend antwoord kan worden gegeven.

Het team bestaat uit de leerkrachten van de Cnopius Klassen en de Kangoeroe Klassen, adviseurs en orthopedagogen.

Wat doen we?

De core-business van het Kenniscentrum HB is het vraaggestuurd inzetten van de aanwezige kennis en expertise.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van situaties waarbij we betrokken zijn geweest.

Voor leerlingen – Leerlingen die op de basisschool of in de Cnopius Klas niet goed (kunnen) functioneren vanwege hun (hoog)begaafdheid, kunnen vanuit het KC tijdelijk individueel worden begeleid. Hierbij kan het gaan om het lesaanbod of om sociaal emotionele problematiek. Ook kleuters (waarvoor geen lesvoorziening bestaat) of leerlingen met een combinatie van hoogbegaafdheid en een stoornis komen voor begeleiding in aanmerking. Na de begeleiding volgt een transfer naar de eigen leerkracht.

Voor leerkrachten – Leerkrachten die worstelen met het programma voor of de omgang met hoogbegaafde leerlingen kunnen (via de Intern Begeleider van de school) een beroep doen op het KC voor advies en begeleiding. De vragen hebben vaak te maken met de onderwijsbehoeften van de leerling en/of de manier waarop hier in de klassenorganisatie mee omgegaan kan worden. Ook rond compacten (inperken van de reguliere lesstof) komen vaak vragen.

Voor scholen – Scholen die zijn aangesloten bij het KC worden geacht een doorgaande lijn te bieden ten aanzien van HB. In dit kader wordt via de OOZ-Academie een cursus rond hoogbegaafdheid aangeboden voor personeelsleden. Daarnaast kan het KC worden ingeschakeld bij de opzet van een meerbegaafdengroep in de school, voor tips rond programma’s voor meerbegaafden, de screening met Sidi3, signalering van onderpresteren, etc.

Voor ouders – Ouders die vragen hebben over de omgang met hun hoogbegaafde kind in de thuissituatie, al of niet in relatie tot andere kinderen, kunnen de orthopedagoog raadplegen voor advies. Dit geldt ook voor ouders van leerlingen die de Cnopius Klassen bezoeken. Vragen kunnen gaan over de eisen die wel of niet gesteld kunnen worden, de hulp die kan worden geboden of specifieke eigenschappen van de leerling.

Wie kunnen ons inschakelen?

Het Kenniscentrum HB komt in actie bij vragen van leerlingen, leerkrachten en ouders van scholen die lid zijn van het Kenniscentrum.

Ook vragen van buiten de aangesloten scholen zullen we, voor zover in ons vermogen ligt, beantwoorden. Er kan dan echter geen beroep worden gedaan op ondersteuning (van leerlingen) in de school.