Wat zijn de Cnopius Klassen?

De Cnopiusklassen zijn een bovenschoolse lesvoorziening.

Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ontmoeten elkaar daar wekelijks voor één dagdeel (4 lesuren). Ze worden begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht.

Daarnaast gaan de leerlingen gewoon naar de eigen basisschool en volgen daar een aangepast programma.

Door de combinatie van de Cnopius klas met de eigen basisschool is er sprake van de omgang met leeftijdsgenoten die niet hoogbegaafd zijn en met ontwikkelingsgelijken, waardoor ook voor deze hoogbegaafde leerlingen de school een afspiegeling van de maatschappij is.

Lesprogramma van de Cnopiusklassen

Lees meer

Deel met